Burmistrz Pruchnika informuje, iż z dniem 1 września 2015 r. na terenie Gminy Pruchnik rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w budynku Gimnazjum Publicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku przy ul. Szkolnej 12.
W dniu 22 maja 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Małgorzatą Omilanowską, a Gminą Pruchnik.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Pruchnik z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Muzycznej I stopnia. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.
Kształcenie w Szkole Muzycznej I Stopnia jest bezpłatne.
Zajęcia będą odbywać się po południu od poniedziałku do piątku.
W miesiącu czerwcu zostaną ogłoszone zapisy do Szkoły Muzycznej.

Zapraszamy
Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Skip to content