Rozkład zajęć grupowych

Rozkład zajęć grupowych – rok szkolny 2020/2021

Klasa Wtorek Środa
Kl. 1/6 Kształcenie słuchu i rytmika – s. 16
15.50 – 18.05 (M.W.)
Kl. 2/6 A Kształcenie słuchu i rytmika – s. 16
13.30 – 15.45 (M.W.)
Kl. 2/6 B Kształcenie słuchu i rytmika – s. 16
18.10 – 20.25 (M.W.)
Kl. 3/6 A Kształcenie słuchu i rytmika – s. 16
13.30 – 15.45 (M.W.)
Kl. 3/6 B Kształcenie słuchu i rytmika – s. 16
15.50 – 18.05 (M.W.)
Kl. 4/6 Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 7
15.50 – 18.05 (G.W.)
Kl. 5/6 A Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 7
13.30 – 15.45 (G.W.)
Kl. 5/6 B Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 7
18.10 – 20.25 (G.W.)
Kl. 6/6 A Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 15
17.40 – 19.55 (K.I.)
Kl. 6/6 B Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 15
13.45 – 16.00 (K.I.)
Kl. 1/4 Kształcenie słuchu – s. 16
18.10 – 19.40 (M.W.)
Kl. 2/4 Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 7
14.00 – 16.15 (G.W.)
Kl. 3/4 A Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 15
13.45 – 16.00 (K.I.)
Kl. 3/4 B Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 7
16.20 – 18.35 (G.W.)
Kl. 4/4 Kszt. słuchu i Audycje Muzyczne – s. 15
17.40 – 19.55 (K.I.)
Chór A 16.05 – 17.35 (K.I.) – Sala Koncertowa
Chór B 16.05 – 17.35 (K.I.) – Sala Koncertowa
Orkiestra dęta – piątek, godz. 17.00 (p. Jacek Łaskarzewski) – Sala Koncertowa
Zespół akordeonowy – termin i sala do uzgodnienia z nauczycielem (p. Krzysztof Bury)

Nauczyciele:

  • Monika Witalec (M.W.)
  • Kornelia Ignas (K.I.)
  • Grzegorz Winiarski (G.W.)

Dodatkowa informacja do rozkładu zajęć grupowych:

  1. Chór lub orkiestra dęta są obowiązkowe dla wszystkich uczniów z klas 2-4 c. 4-letn. i z klas 4-6 c. 6-letn. Zamiast chóru uczniowie sekcji akordeonu mogą uczestniczyć w zespole akordeonowym (wyboru dokonuje nauczyciel prowadzący).
  2. Wyboru zespołu akordeonowego lub chóru należy dokonać najpóźniej do 11 września 2020 roku (po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym).
  3. Podział chóru na grupy zostanie dokonany przez nauczyciela przedmiotu do 11 września 2020 roku.

UWAGA – rozkład zajęć z instrumentu należy uzgadniać bezpośrednio z nauczycielami prowadzącymi.