Rada Rodziców

Wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

  1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Rady Rodziców. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik nr 2 do Statutu Szkoły.
  3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Do pobrania:

Skip to content