Samorząd Uczniowski

Wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

  1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.
  2. Zasady działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 3 do Statutu Szkoły.
  3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Do pobrania:

Skip to content