Pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku odbyła się 9 września 2015 roku na Sali widowiskowej Gimnazjum Publicznego w Pruchniku. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie rozpoczynający po raz pierwszy naukę w nowej szkole, rodzice, nauczyciele, sympatycy szkoły i zaproszeni goście. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika, Robert Grządziel – Sekretarz Gminy, Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy, Alicja Chmielecka – Inspektor ds. oświaty, Katarzyna Kos – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Adam Olejarz – dyrektor Gimnazjum Publicznego  Pruchniku.

Całość poprowadził Grzegorz Wójcikiewicz – pełniący obowiązki dyrektora szkoły. Na wstępie powitał uczestników inauguracji, przedstawił zaproszonych gości i zaprosił do wysłuchania koncertu w wykonaniu  uczniów z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku i ze szkół zaprzyjaźnionych.

W koncercie wystąpili: Piotr Sulikowski z klasy 2 cyklu 6-letniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku – uczeń Grzegorza Wójcikiewicza, Mikołaj Wańkowicz z klasy 2 cyklu czteroletniego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku – uczeń Krzysztofa Burego, Aleksandra Drelich z klasy 5 cyklu 6-letniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim – uczennica Grzegorza Wójcikiewicza, Jakub Wiliński z klasy 3 cyklu czteroletniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku – uczeń Grzegorza Wójcikiewicza, Anna Banaś z klasy 6 cyklu 6-letniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku – uczennica Grzegorza Wójcikiewicza i Joanna Jamrozik z klasy 2 cyklu czteroletniego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku – uczennica Krzysztofa Burego. Uczniom sekcji akordeonu towarzyszył ich nauczyciel, Krzysztof Bury – grając z nimi w duetach i w trio.

Po koncercie zabrał głos Burmistrz Pruchnika – Wacław Szkoła przedstawiając pokrótce historię starań o utworzenie szkoły muzycznej w Pruchniku. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia placówki i życzył społeczności szkolnej powodzenia w nowym roku szkolnym i w dalszej przyszłości. Po występie Burmistrza nastąpiło odczytanie listu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej skierowanego do uczniów, rodziców i społeczności szkół artystycznych.

Na zakończenie uroczystości inauguracyjnych Grzegorz Wójcikiewicz – pełniący obowiązki dyrektora szkoły zaprezentował kadrę pedagogiczną i zaprosił uczniów wraz z rodzicami do spotkań z nauczycielami w salach lekcyjnych.

Skip to content