W poniedziałek 19 października 2015 roku w Sali Widowiskowej Gimnazjum Publicznego w Pruchniku odbyła się Uroczysta Gala z okazji rozpoczęcia działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku. Swoją obecnością zaszczycili goście honorowi w osobach: Marek Rząsa – Poseł Na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień, Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik, Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Andrzej Antonik – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie, Stanisław Jaworski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, Anna Wójcikiewicz – dyrektor Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych, Magdalena Siwy-Kujawa – dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Przeworsku, Maciej Witek – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli, dyrektorzy szkół i instytucji działających na terenie gminy, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku, rodzice i uczniowie.

W podniosły nastrój wprowadził uczestników hymn w wykonaniu zespołu wokalnego prowadzonego przez p. Kornelię Ignas. Po odśpiewaniu hymnu zgromadzonych gości powitał Burmistrz Pruchnika mgr inż. Wacław Szkoła i przekazał głos p. Katarzynie Kos Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku, która poprowadziła uroczystość w dalszej części.

Pani Katarzyna Kos przedstawiła w skrócie przebieg działań zmierzający do utworzenia w Pruchniku publicznej szkoły muzycznej i przekazała głos p. Grzegorzowi Wójcikiewiczowi pełniącemu obowiązki dyrektora nowopowstałej szkoły. Dyrektor odczytał dwa podstawowe akty prawne powołujące do istnienia Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Pruchniku: Porozumienie z dnia 26 maja 2015 roku zawarte pomiędzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatą Omilanowską i Gminą miejską Pruchnik reprezentowaną przez Burmistrza Pruchnika Wacława Szkołę i Uchwałę nr VII/46/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku. Następnie przedstawił aktualny stan szkoły i bieżącą działalność placówki z uwzględnieniem pierwszych sukcesów uczniów z sekcji akordeonu.

W części artystycznej Gali odbył się koncert w wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionych szkół muzycznych – laureatów konkursów i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku. Program obejmował prezentacje solistów i zespołów. Koncert poprowadziła p. Gabriela Wojtas nauczyciel PSM I st. w Pruchniku.

Wystąpili:

  • Kwartet saksofonowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku przygotowany do występu przez p. Wiesława Wojtasa, laureaci konkursów regionalnych i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Występują w składzie: Aldona Chamik – saksofon sopranowy i altowy, Michalina Janda – saksofon altowy, Szymon Michalski – saksofon tenorowy, Lidia Siwiec – saksofon barytonowy. Zagrali utwory: Henry Mancini – Różowa Pantera, motyw z filmu i Piotr Czajkowski – Polka z opusu 39.
  • Piotr Sulikowski – uczeń klasy drugiej cyklu sześcioletniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, podopieczny p. Grzegorza Wójcikiewicza, laureat konkursów i przeglądów regionalnych w województwie podkarpackim. Zaprezentował utwór Piotra Czajkowskiego – „Nowa lalka” z opusu 39.
  • Aleksandra Drelich – uczennica klasy piątej Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim, przygotowana do występu przez p. Grzegorza Wójcikiewicza, laureatka konkursów i przeglądów organizowanych w szkołach muzycznych regionu rzeszowskiego. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwór Gerarda Meuniera – Bal u lisa.
  • Kwartet skrzypcowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, prowadzony przez p. Danutę Wołoszyn. Uczennice występujące w kwartecie są laureatkami konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Brały również udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim zajmując czołowe lokaty. Skład zespołu: Aleksandra Wośko z klasy 5, Aleksandra Kostek z klasy 6, Sylwia Sulikowska i Patrycja Leniart – absolwentki, aktualnie uczennice Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Leżajsku. Zaprezentowały Witolda Lutosławskiego – Cztery melodie śląskie.
  • Anna Banaś laureatka konkursów i przeglądów organizowanych w szkołach muzycznych regionu rzeszowskiego wykonała Johanna Burgmullera – Rusałki, opus 109. Ania jest uczennicą szóstej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, została przygotowana do występu przez p. Grzegorza Wójcikiewicza.
  • Kwintet gitarowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku prowadzony przez p. Grzegorza Wziątkę. Uczniowie grający w kwartecie są laureatami konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Brali również udział zarówno jako soliści jak i cały zespół w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim zajmując czołowe lokaty. Kwintet występuje w składzie: Emilia Goc, Krystian Sitarz, Kacper Mach, Damian Kania i Kuba Amarowicz. Zaprezentowany repertuar: Michael Praetorius – Pavane de Spaigne, John Dowland – Sir George Whiteheathis Almaine, Hans Zimmer – He’s a Pirate.
  • Kwartet saksofonowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przeworsku przygotowany do występu przez p. Wiesława Wojtasa. Kwartet jest laureatem konkursów i festiwali o zasięgu regionalnych. Skład kwartetu: Bartłomiej Połeć – saksofon altowy, Jakub Smycz – saksofon altowy, Katarzyna Slawińska- saksofon altowy, Wiktoria Becla- saksofon altowy. Zagrali: Folk Song – Greensleeves (Zielone rękawy) i Ludwiga van Beethovena – Variations on a theme by Paisiello.
  • Akordeoniści z PSM I st. w Pruchniku – Mikołaj Wańkowicz i Joanna Jamrozik – uczniowie klasy drugiej cyklu czteroletniego – zaprezentowali się wraz ze swoim nauczycielem p. Krzysztofem Burym. Mikołaj i Asia zdążyli się poznać jako utalentowani akordeoniści występujący na scenach polskich i międzynarodowych. Mimo młodego wieku zdążyli przywieść wiele nagród i dyplomów świadczących o ich wysokim poziomie prezentacji. Występują zarówno jako soliści jak i członkowie duetów lub większych składów. Na koncercie wykonali program: Yan Frenkel – Walc „Rozstanie”, Aleksander Doreński – Wesoły nastrój, Holm – Wiatr nad łąkami, Holm – Tango, Anatolij Nowikow – Smuglianka.
  • Małgorzata Kruczek – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie, podopieczna p. Urszuli Budy, laureatka konkursów, przesłuchań i festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym zaprezentowała mini-recital pianistyczny: Fryderyk Chopin – Walc As-dur op. 34 nr 1, Fryderyk Chopin – Nokturn fis-moll op. 15 nr 2, Roman Statkowski – Toccata op. 33.
  • Nauczyciele Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku: p. Anna Misiak-Zub (flet) i p. Paweł Nowak (akordeon) wykonali: Astor Piazzola – Cigane tango i Oblivion.

Po zakończeniu części artystycznej zabrali głos goście honorowi: Marek Rząsa – Poseł Na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika, Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej i Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień. Okolicznościowe przemówienia dotyczyły działań zmierzających do utworzenia szkoły i nadziei jakie wszyscy pokładają w działalności na terenie gminy nowej placówki. Znalazły się słowa wyrażające wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych w proces powołania szkoły muzycznej do życia.

Wdzięczność osobom mającym wpływ na otwarcie nowej szkoły wyrazili uczniowie szkoły poprzez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Skierowali słowa podziękowania i przekazali kwiaty. Do uczniów przyłączyli się rodzice reprezentowani przez przedstawicieli Rady Rodziców.

Na zakończenie Gali p. Alicja Chmielecka – Inspektor do spraw oświaty odczytała listy gratulacyjne od dyrektorów szkół muzycznych regionu rzeszowskiego skierowane na ręce burmistrza i dyrektora szkoły muzycznej. Następnie p. Katarzyna Kos podziękowała wszystkim gościom i uczestnikom uroczystości, zaprosiła do wpisania się do Księgi Gości i zaprosiła na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku.

Skip to content