Gazeta Jarosławska nr 46/2015

Stawiają na ciągły rozwój

Autor: mp 20.11.2015 Nr: 46/2015

Od ponad 2 miesięcy na trenie gminy Pruchnik prężnie działa Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia. O sposobie jej funkcjonowania, realizowanym programie i planach na przyszłość porozmawialiśmy z dyrektorem placówki, Grzegorzem Wójcikiewiczem.

Choć historia Publicznej Szkoły Muzycznej w Pruchniku nie jest długa, bardzo wiele się w niej dzieje. Nauka w placówce cieszy się sporym zainteresowaniem, co można odczytywać jako zapowiedź jej ciągłego rozwoju.

Pomysł utworzenia szkoły muzycznej na terenie gminy Pruchnik zrodził się kilka lat temu. Był odpowiedzią na rosnące zainteresowanie, a zarazem potrzebę działania tego rodzaju placówki w środowisku lokalnym. Osoby zainteresowane grą na instrumencie musiały dotąd dojeżdżać na zajęcia nawet kilkadziesiąt kilometrów – wyjaśnia dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku, Grzegorz Wójcikiewicz.

Biorąc pod uwagę powyższe pobudki, sześć lat temu na terenie Pruchnika zaczęła działać szkoła niepubliczna działająca pod nazwą Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku, której założycielem był nasz rozmówca. Jak jednak zaznacza, dopiero powołanie do życia szkoły publicznej dającej możliwość bezpłatnej nauki umożliwiło kształcenie większej liczby uczniów.

–  Z inicjatywą uruchomienia publicznej placówki wyszedł burmistrz Wacław Szkoła, który zaproponował nam współpracę – kontynuuje.

I w tym miejscu należy podkreślić, że była to bardzo dobra decyzja, bo jak się dowiedzieliśmy, w wyniku przeprowadzenia wstępnych badań ankietowych aż 250 uczniów z gminy Pruchnik wyraziło chęć nauki gry na instrumencie.

Na przesłuchania wstępne zgłosiło się w sumie 185 kandydatów. Z tego grona wyłoniona została grupa pierwszych uczniów szkoły. Aktualnie uczy się u nas 110 osób.  Klasy pierwsze cyklu sześcioletniego zostały podzielone na 4 grupy, podobnie jak klasy pierwsze cyklu czteroletniego. Począwszy od bieżącego roku szkolnego udało się także utworzyć jedną grupę klasy drugiej cyklu czteroletniego – informuje G. Wójcikiewicz. –Nasi uczniowie to zarówno maluchy, jak i młodzież. Mają od 6 do 16 lat – kontynuuje.

   Jak zaznacza nasz rozmówca zainteresowanie podjęciem nauki w pruchnickiej placówce muzycznej jest bardzo duże. Zapytania w tym temacie zdarzają się również z ościennych gmin. Tym samym Dyrektor ma nadzieję, że z biegiem czasu w szkole będzie mogło uczyć się coraz więcej uczniów.

Obecnie w szkole prowadzonych jest 6 sekcji instrumentalnych: fortepianu, gitary, akordeonu, skrzypiec, saksofonu oraz fletu. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka gry na gitarze, skrzypcach oraz akordeonie. W przyszłym roku szkoła przymierza się do uruchomienia kolejnych dwóch sekcji: trąbki i puzonu.

Szkoła działa codziennie, uczniowie uczestniczą w zajęciach 3-4 razy w tygodniu. Kadrę pedagogiczną stanowi 13 nauczycieli. Z racji, że obecnie placówka działa w budynku gimnazjum i korzysta ze wspólnych sal lekcyjnych, wszystkie zajęcia odbywają się popołudniami. W ramach obowiązującej siatki godzin, oprócz gry na wybranym instrumencie uczniowie realizują dodatkowe przedmioty: rytmika z kształceniem słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi, zespół rytmiczny i zespół wokalny. W przyszłości kształcenie wokalne będzie możliwe również w ramach szkolnego chóru – relacjonuje G. Wójcikiewicz.

Podczas rozmowy z Dyrektorem Publicznej Szkoły Muzycznej poruszyliśmy również tematykę dalekosiężnych planów. Nasz rozmówca zdradził nam, że w tej kwestii zależy mu na tym, aby szkolne sekcje instrumentalne były mocne i prezentowały wysoki poziom.

Jestem też o to spokojny, bo wiem, że mamy zdolnych uczniów oraz świetną kadrę. Naszym największym marzeniem, a zarazem zamierzeniem jest posiadanie niezależnego lokalu. Należy podkreślić, że również w tej kwestii liczyć możemy na wsparcie ze strony władz Pruchnika. W planach miejskich jest realizacja założenia, na które składa się zagospodarowanie poddasza w budynku istniejącego gimnazjum. Dzięki takiemu rozwiązaniu moglibyśmy zagospodarować dużą powierzchnię, na której istnieje możliwość wydzielenia 20 sal lekcyjnych, sali koncertowej, pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń socjalnych, magazynu instrumentów i biblioteki szkolnej – tłumaczy Grzegorz Wójcikiewicz.

Na dzień dzisiejszy placówka może pochwalić się pierwszymi sukcesami, o których nasi Czytelnicy mogli już przeczytać. Mowa tu o zdolnych akordeonistach: Mikołaju Wańkowiczowi oraz Joannie Jamrozik, którzy podczas ostatniego Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Pradze znaleźli się wśród laureatów przeglądu.

Działająca od 1 września br. roku szkoła rozwija się bardzo dynamicznie. Zarządzający placówką stawiają na ciągły rozwój. I krocząc tą ścieżką można się spodziewać, że z upływem czasu szkoła będzie odnosić kolejne sukcesy.

Skip to content