Uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku wystąpili w uroczystym koncercie zorganizowanym przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku z okazji Dnia Kobiet. Występy miały miejsce 8 marca 2017 roku na Sali Widowiskowej CKSiT w Pruchniku. Zaprezentowali się: uczestnicy zajęć rytmiki z klas cyklu sześcioletniego – przygotowanie: Monika Witalec, Zuzanna Wywrot – nauczyciel: Krzysztof Skoczyński, Piotr Tuleja – nauczyciel: Krzysztof Bury, Gabriela Kwaśniak – nauczyciel: Krzysztof Skoczyński, Fabian Kądziołka – nauczyciel: Krzysztof Bury, Łukasz Wywrot – nauczyciel: Krzysztof Bury, Dominik Kowalski – nauczyciel: Justyna Ignac, Paweł Furman – nauczyciel: Paweł Nowak, Aleksandra Łuc – nauczyciel: Nidecka, Martyna Piróg – nauczyciel: Krzysztof Skoczyński, Emilia Długosz – nauczyciel: Krzysztof Skoczyński, Agata Nowak – nauczyciel: Jowita Nidecka, Mikołaj Wańkowicz – nauczyciel: Krzysztof Bury i Chór PSM I st. w Pruchniku – nauczyciel: Kornelia Ignas. Część artystyczną szkoły muzycznej poprowadziła p. Jowita Nidecka. Nad całością czuwał p. Krzysztof Łuc – dyrektor CKSiT w Pruchniku.

Foto: Anna Kowalczyk

Zdjęcia z koncertu:

Skip to content