27 czerwca 2017 roku w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyło się uroczyste wręczenie motywacyjnych Stypendiów Burmistrza za rok szkolny 2016/2017 r. dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pruchnik. Stypendia zostały przyznane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pruchnik” przyjętego uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Uroczystego wręczenia stypendiów dokonał Burmistrz Pruchnika – Wacław Szkoła, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pruchniku – Katarzyna Kos, radni Rady Miejskiej w Pruchniku – Zbigniew Zając i Bolesław Sosnowski oraz Alicja Chmielecka – Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku. Wśród zaproszonych gości byli radni Rady Miejskiej w Pruchniku, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Gminy Pruchnik. Uroczystość poprowadził Dyrektor CKSiT w Pruchniku – Krzysztof Łuc. Imprezę uświetniły występy artystyczne: uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, przygotowane przez Alinę Szykułę, występy uczniów z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pruchniku w tym: występ akordeonistów przygotowany przez Krzysztofa Burego, występ gitarzystów przygotowany przez Krzysztofa Skoczyńskiego, saksofon przygotowany przez Jarosława Szupera przy akompaniamencie Wojciecha Styś oraz występy Zespołu instrumentalno-wokalnego z Gimnazjum Publicznego w Pruchniku przygotowanego przez Agnieszkę Błachutę. Z naszej szkoły zagrali uczniowie: Mikołaj Wańkowicz, Joanna Jamrozik, Seweryn Maj i Zuzanna Wywrot.

Uroczystość wręczenia stypendiów przygotowała przewodnicząca Komisji Stypendialnej – Katarzyna Kos natomiast za obsługę administracyjną odpowiedzialna była Alicja Chmielecka.

Z dużą przyjemnością informujemy, że Motywacyjne Stypendium Burmistrza w kategorii Za wybitne osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym otrzymali uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku:

  1. Mikołaj Wańkowicz – ucz. kl. III Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pruchniku (nauczyciel: Krzysztof Bury)
  2. Joanna Jamrozik – ucz. kl. III Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pruchniku (nauczyciel: Krzysztof Bury)
  3. Paweł Furman – ucz. kl. III Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pruchniku (nauczyciel: Paweł Nowak)
  4. Seweryn Maj – ucz. kl. II Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pruchniku (nauczyciel: Jarosław Szuper)

WIELKIE GRATULACJE dla nagrodzonych uczniów i dla nauczycieli !!!

 

 

Skip to content