24 listopada 2017 roku w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala, podczas której po raz dziesiąty wręczono stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży w ramach programu „Nie zagubić talentu”. W uroczystości udział wzięli marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiki Jerzy Cypryś, radny Stanisław Bartnik oraz kurator oświaty Małgorzata Rauch. Gośćmi wydarzenia byli młodzi – zdolni z całego regionu wraz z rodzicami i nauczycielami. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia – „Nie zagubić talentu” realizowany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego już od dziesięciu lat. W całości finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego, a jego adresatem jest uzdolniona młodzież, ucząca się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa. W ramach programu „Nie zagubić talentu” przyznawane są również nagrody pieniężne.  W roku 2017 wpłynęło 155 wniosków, z tego 81 wniosków nie spełniło wymogów formalnych a 12 wniosków dotyczyło zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych. Ostatecznie zarząd województwa  przyznał 82 indywidualne nagrody pieniężne oraz 7 nagród dla zespołów.

Joanna Jamrozik i Mikołaj Wańkowicz z klasy akordeonu Krzysztofa Burego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku zostali laureatami programu prowadzonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ph. „Nie zagubić talentu”. Jest to już kolejny sukces uczniów naszej szkoły doceniony przez władze Województwa Podkarpackiego, nie licząc laurów zdobywanych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Poczucie satysfakcji z uzyskanego wyróżnienia wzmacnia fakt, że nasi uczniowie zostali zaproszeni do prezentacji artystycznej na rozpoczęcie Gali Wręczenia Nagród dla wszystkich uczestników Programu w Województwie Podkarpackim.

Korzystając z okazji składamy gorące gratulacje laureatom programu i nauczycielowi Krzysztofowi Buremu.

Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendiów:

Skip to content