Łukasz Wywrot z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku z klasy akordeonu mgr Krzysztofa Burego zajął 3 miejsce na Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Muzycznym –  „XV th Art Duo International Music Competition for young musicians”, odbywającym się w dniach 26-29 listopada 2018 roku w Pradze ( Czechy ). W konkursie udział wzięło łącznie 125 solistów oraz 16 zespołów z wielu państw europejskich podzielonych na sekcje: akordeon, fortepian, skrzypce i wokal.

Łukasz, który rywalizował w kategorii III do lat 14 solidnie zaprezentował swój program konkursowy, dzięki czemu zyskał uznanie komisji konkursowej złożonej z profesorów z Polski, Rosji, Białorusi, Czech pod przewodnictwem prof. Radzhapa Shaykhutdinova z Rosji.

Za wybitne przygotowanie ucznia nagrodzony został pan Krzysztof Bury.

Skip to content