Z przyjemnością informujemy, że Mikołaj Wańkowicz – absolwent Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku, obecnie uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu w klasie akordeonu mgr Krzysztofa Burego został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny.

Kolejnym wielkim wyróżnieniem dla akordeonisty z Gminy Pruchnik było zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – „ Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy , który odbył się 24 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. Warto podkreślić, że Mikołaj znalazł się w czwórce zaproszonych spośród 128 znakomitych instrumentalistów należących do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce.

Mikołaj Wańkowicz znakomicie zaprezentował się podczas koncertu w Warszawie otrzymując wspaniały aplauz publiczności.

Mikołaj zdobył ponad 90 tytułów i wyróżnień na konkursach rangi Międzynarodowej , Ogólnopolskiej i Wojewódzkiej. Jest laureatem m.in.: VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Le Mont Dore we Francji (I miejsce w 2019), II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Solcu Kujawskim (I miejsce w 2018), Art Duo International Music Festival w Wiedniu (I miejsce w 2017), XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych w Sanoku (II miejsce w 2018), XXIV Mławskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry” (I miejsce w 2018), Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w  Słupcy (II miejsce w 2018), X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki” w Solcu Zdroju (I miejsce w 2018), VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostrawie (II miejsce w 2017), XVII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych (I miejsce w 2017), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie (czterokrotnie I miejsce w latach 2016-2019). Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” (2017-2019) oraz Stypendium Burmistrza Pruchnika (2015-2018). Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku. Od początku edukacji jego nauczycielem jest mgr Krzysztof Bury.

Do pobrania:

Skip to content