W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). / Źródło: https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-artystycznych-zmiana-rozporzadzenia

W związku z zaistniałą sytuacją w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Pruchniku (24.10.2020) zostaje wprowadzone nauczanie zdalne ze wszystkich przedmiotów łącznie z instrumentem głównym i instrumentem dodatkowym.

Zajęcia grupowe odbywają się według obowiązującego rozkładu zajęć online (LINK: https://pruchnik.muzyczna.com.pl/2020/10/21/rozklad-zajec-grupowych-nauczania-zdalne-od-21-10-2020/) z uwzględnieniem zmian związanych z komfortem pracy przy komputerze. Zajęcia będą prowadzone na platformie GOOGLE MEET. Aby zachować higienę pracy przy komputerze w trakcie zajęć przewidziane są przerwy 10-minutowe lub przerwy 15 minutowe a lekcje będą odpowiednio skracane. Decyzję o przerwach podejmuje nauczyciel w zależności od realizowanego materiału. Zajęcia z instrumentu będą się odbywać na platformie wybranej przez nauczyciela na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

Przypominamy uczniom, że jeśli posiadają konto założone przez swoją szkołę ogólnokształcącą na CLASROOM.GOOGLE mogą pojawić się problemy z połączeniem do naszych zajęć. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębne konto GOOGLE (zakładając np. pocztę w domenie @gmail.com) i logować się z nowego konta.

Aby dołączyć do zajęć grupowych należy wybrać link przyporządkowany do nauczyciela:

Linki do zajęć indywidualnych, wybranych nauczycieli:

ROZKŁADY ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: MONIKA WITALEC

Terminy podstawowe – zajęcia jeden raz w tygodniu

 • Klasa 1/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  wtorek, w godz. 15.00 – 17.15
 • Klasa 2/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  wtorek, w godz. 17.15 – 19.30
 • Klasa 3/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  środa, w godz. 15.00 – 17.15
 • Klasa 1/4 – Kształcenie słuchu
  środa, w godz. 17.15 – 18.45

Terminy alternatywne – zajęcia jeden raz w tygodniu

 • Klasa 1/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  sobota, w godz. 8.00 – 10.15
 • Klasa 2/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  sobota, w godz. 10.15 – 12.30
 • Klasa 3/6 – Kształcenia słuchu i rytmika
  sobota, w godz. 12.30 – 14.45
 • Klasa 1/4 – Kształcenie słuchu (gr. łączona)
  sobota, w godz. 13.15 – 14.45

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: GRZEGORZ WINIARSKI

Terminy podstawowe – zajęcia jeden raz w tygodniu

 • Klasa 2/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  Klasa 4/6 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  środa, w godz. 14.00 – 16.15
 • Klasa 3/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  Klasa 5/6 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  środa, w godz. 16.15 – 18.30

Terminy alternatywne – zajęcia jeden raz w tygodniu

 • Klasa 2/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  Klasa 4/6 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  sobota, w godz. 8.00 – 10.15
 • Klasa 3/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  Klasa 5/6 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  sobota, w godz. 10.15 – 12.30

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: KORNELIA IGNAS

Terminy podstawowe – zajęcia jeden raz w tygodniu

 • Klasa 3/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  wtorek, w godz. 15.00 – 17.15
 • Klasa 4/4 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  Klasa 6/6 – Kształcenia słuchu i audycje muzyczne
  środa, w godz. 15.00 – 17.15
 • Chór – grupa A /do wyboru/
  wtorek, w godz. 17.30 – 18.15
 • Chór – grupa B /do wyboru/
  środa, w godz. 17.30 – 18.15

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: KRZYSZTOF BURY

Połączenie przez MESSENGER

 • Zespół akordeonowy
  czwartek, w godz. 15.30 – 17.00

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: MARIA SKUPNIEWICZ

Połączenie przez MESSENGER

 • Zespół smyczkowy
  środa, w godz. 15.00 – 16.30

Rozkład zajęć grupowych – nauczyciel: JACEK ŁASKARZEWSKI

Połączenie przez MESSENGER

 • Zespół instrumentów dętych (Orkiestra)
  do uzgodnienia – nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

Pozostali nauczyciele instrumentu prowadzą zajęcia za pośrednictwem innych platform (np. Skype, Messenger, WhatsApp).

Linki do zajęć są aktywne w dniu i godzinie prowadzenia zajęć przez nauczyciela.

Skip to content