W związku z komunikatem  Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13 stycznia 2021 r. uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania zajęcia będą się odbywać wg. dotychczasowych zasad, tj. w trybie nauki zdalnej. Wszystkie zajęcia lekcyjne, w tym zajęcia z instrumentu głównego i instrumentu dodatkowego w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Pruchniku będą się odbywać w trybie nauczania zdalnego.

Ewentualne konsultacje na terenie szkoły mogą odbywać się tylko z instrumentu głównego na pisemny wniosek rodzica. Wniosek o zgodę skierowany do Dyrektora Szkoły należy złożyć do nauczyciela instrumentu lub przesłać skan na adres email: pruchnik@muzyczna.com.pl .

Prosimy o bieżące śledzenie strony szkolnej, w przypadku zmian będziemy podawać kolejne informacje.

Aby dołączyć do zajęć grupowych należy wybrać link przyporządkowany do nauczyciela:

Linki do zajęć indywidualnych, wybranych nauczycieli:

Skip to content