Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 04.05.2021

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że
dzień 4 maja 2021 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
w zastępstwie za dzień 5 stycznia 2021 roku.

Dyrektor szkoły
Grzegorz Wójcikiewicz