W zawiązku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć – informujemy, że nic na tą chwilę nie uległo zmianie w naszej szkole.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

  • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (tylko kształcenie zdalne).

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się konsultacje z instrumentu głównego na terenie szkoły na wniosek rodzica.

Skip to content