Uprzejmie informujemy, że badanie przydatności do kształcenia muzycznego dla kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Pruchniku odbędzie się 15 czerwca 2021 roku w siedzibie szkoły. Na przesłuchanie zgłasza się kandydat z jednym rodzicem / opiekunem. Przed rozpoczęciem przesłuchania rodzic / opiekun zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz dostępny w sekretariacie szkoły w dniu przesłuchania.

Proszę pamiętać o zabraniu z sobą numeru PESEL kandydata.

Planowana kolejność przesłuchań kandydatów:

  • 16.00 – Kandydaci urodzeni w 2014 roku
  • 17.00 – Kandydaci urodzeni w 2013 roku
  • 17.15 – Kandydaci urodzeni w 2012 roku
  • 18.00 – Kandydaci urodzeni w 2011 roku
  • 19.00 – Kandydaci urodzeni w 2009 i 2010 roku
  • 19.30 – Kandydaci urodzeni w 2008 roku i wcześniej

Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej celem wypełnienia niezbędnej dokumentacji.

Skip to content