Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku zaprasza na Koncert Świąteczny, który odbędzie się w środę 20 grudnia 2023 roku o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej. W koncercie wystąpią: grupa rytmiki z klasy trzeciej cyklu sześcioletniego, chór szkolny, orkiestra dęta, zespoły i soliści.

Skip to content