Gmina Pruchnik dnia 28-06-2017 r. podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Wojciecha A. Kwiatkowskiego – Dyrektora Departamentu Finansowego na dofinansowanie doposażenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku w akordeon i dwa pianina. Środki na ten cel udało się pozyskać Gminie Pruchnik w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dnia 20-11-2016 r. w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2017. Pierwotna kwota dotacji wynosiła 135 tyś. w ramach której planowano zakupić klarnety, trąbki, fortepian, pianina, akordeon wyposażenie nagłośnieniowe, multimedialne. Niestety, z powodu braku wystarczających środków finansowych będących w dyspozycji Ministra dotacja została zmniejszona do kwoty 49 tyś. zł. Nie mniej jednak, dzięki tej dotacji i środkom własnym Gminy będzie możliwy zakup kilku instrumentów.

Skip to content