W dniach 29-30 maja odbył się III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Solcu Kujawskim. Komisja w składzie: prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (AM w Bydgoszczy), prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran (UM w Warszawie), prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska (AM w Gdańsku), prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski (AM w Łodzi), dr hab. Jerzy Siemak, prof. nadzw. (AS w Szczecinie) i doc. Raimondas Sviackevicius (Litewska Akademia Muzyki i Tańca w Wilnie) przyznała Gracjanowi Piróg wyróżnienie. Nauczycielem Gracjana jest p. Paweł Nowak.

Gratulujemy sukcesu uczniowi i nauczycielowi !!!

Skip to content