Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu zapisów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku na rok szkolny 2024/2025. Szkoła prowadzi naukę gry w sekcjach: fortepianu, akordeonu, gitary, skrzypiec, klarnetu, trąbki, fletu, waltorni i saksofonu. Nauka w szkole jest bezpłatna. Dodatkowe informacje – tel. 16 732 48 12.

Zasady rekrutacji:

  • Dokumenty kandydata (wniosek i kwestionariusz) należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 3 czerwca 2024 roku.
  • Przesłuchania wstępne (badania predyspozycji do kształcenia muzycznego) odbędą się 10 czerwca 2024 roku w siedzibie szkoły.

Zasady dokonywania zgłoszeń w trybie internetowym:

  • Kandydaci mogą dokonać wstępnej rezerwacji miejsca w szkole poprzez formularz elektroniczny na stronie:
    https://forms.gle/f7aPN63dgFGP3mALA
  • Zgłoszenia rezerwacyjne przyjmujemy do 3 czerwca 2024 roku.
  • Rejestracja internetowa nie zwalnia z uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty kandydata (wniosek, kwestionariusz i zaświadczenie lekarskie) należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym datę badania predyspozycji kandydata.

Dokumenty kandydata do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej:

Skip to content