Oferta szkoły

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

 • Fortepian
 • Saksofon
 • Akordeon
 • Gitara
 • Flet poprzeczny
 • Skrzypce

Planowane jest uruchomienie sekcji: klarnetu, trąbki i puzonu.

Nauczanie w szkole prowadzone jest w dwóch cyklach:

 • cykl 6-letni – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 5 – 10 lat
 • cykl 4-letni – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 8 – 16 lat

Zajęcia w cyklu 6-letnim odbywają się zgodnie z siatką obejmującą:

klasy 1-3

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 30 min.
 • rytmika z kształceniem słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • zespół rytmiki – 1 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)

klasa 4

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • zespół instrumentalny (ilość zajęć uzależniona od działu)
 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • chór – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)

klasy 5-6

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • zespół instrumentalny (ilość zajęć uzależniona od działu)
 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • chór – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • instrument dodatkowy – 1 x w tygodniu po 30 min.

Zajęcia w cyklu 4-letnim odbywają się zgodnie z siatką obejmującą:

klasa 1

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne ) – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • podstawy kształcenia słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • zespół wokalny – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)

klasa 2

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • zespół wokalny – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)

klasa 3-4

 • wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
 • zespół instrumentalny (ilość zajęć uzależniona od działu)
 • kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • chór – 2 x w tygodniu po 45 min. (zajęcia grupowe)
 • instrument dodatkowy – 1 x w tygodniu po 30 min.

Indywidualne zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach rannych lub popołudniowych – uzgodnionych z dziećmi.

Zajęcia dodatkowe:

Wszyscy uczniowie oprócz zajęć obowiązkowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zespołach działających w szkole np.: chór szkolny, zespół instrumentów dętych, zespoły kameralne, zespół akordeonowy, zespół smyczkowy, zespół gitarowy.

Istnieje również możliwość wypożyczenia instrumentu z magazynu szkolnego (za wyjątkiem pianin).

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły