Z dużą przyjemnością informujemy, że Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku wzięła udział w pilotażowym programie wdrażania Elektronicznego Arkusza Organizacji Roku Szkolnego. Całość działań polegała na testowaniu i usprawnianiu nowego narzędzia do obsługi arkusza organizacyjnego szkoły w formie cyfrowej. Do programu zostało wybranych około 30 szkół i placówek artystycznych w całym kraju. Po zakończeniu testów i spotkań konsultacyjnych w dniu dzisiejszym (25.04.2024) Centrum Edukacji Artystycznej podjęło decyzję o uruchomieniu platformy online dla wszystkich publicznych szkół artystycznych w Polsce.

Mamy dużą satysfakcję, że nasza szkoła mogła mieć wpływ na rozwój narzędzia wykorzystywanego w perspektywie przez wszystkie artystyczne placówki oświatowe. Zostaliśmy obdarzeni dużym zaufaniem a to zobowiązuje. Wyraziliśmy pozytywną opinię o takiej formie przekazywania arkusza organizacyjnego i liczymy na to, że nowe narzędzie spotka się z przychylnością dyrektorów szkół i placówek artystycznych.

Skip to content